Projecten

Hydrodynamica van textielmaterialen

(M.M.C.G. Warmoeskerken)

Ondanks het feit dat er weinig kennis bestaat over stromingsfenomenen in textiel is in alle natte textielprocessen de doorstroming door het poreuze materiaal de belangrijkste factor. Dit project is er dan ook op gericht om een betere kennis te vinden van de hydrodynamica van poreuze textielstructuren. Het textielmateriaal is gekarakteriseerd in termen van een bi-poreus medium. Een theorie gebaseerd op een combinatie van Darcy stroming en openingsmodellen is ontwikkeld en gevalideerd door experimenten met een model. Dit werk heeft geresulteerd in een doctorthesis. Het werk zal worden gecontinueerd op LDA en de applicatie van numerieke methoden zoals CFD (computational fluid dynamics) and lattice Boltzman.