Projecten

Het gebruik van bio-katalysatoren en echogeluid in de voorbehandeling van katoen

(G.H.Bouwhuis and M.M.C.G.Warmoeskerken)

In het laatste decennium hebben onderzoekers bewezen dat het principe voor het gebruik van biokatalysatoren, bleekkatalysatoren en echogeluid in de voorbehandeling van katoen kan worden toegepast. De ‘desizing’ stap in de voorbehandeling van katoen is al decennialang breed geaccepteerd in de industrie. Katoenschrobben wordt nog steeds uitgevoerd met grote hoeveelheden van natriumhydroxide en groot gebruik van water en energie. In onze laboratoriums hebben we, naast andere onderzoekers, gedemonstreerd dat het gebruik van cutinase en pectinase voor (bio) schrobben van katoen een aanvaarbare hydrofiliteit voor het opvolgende (bleek) proces oplevert. Het gecombineerde gebruik van pectinase en cutinase kan verder worden verbeterd door echogeluid toe te passen. Dit noemen we procesintensivering. Recent onderzoek laat zien dat het mogelijk is om katoen te bleken op lage temperaturen door gebruik te maken van de MnTACN katalysator (manganees complex met triazacyclonanaan ligands) Gebaseerd op deze vondsten en onze verwachtingen, moet het mogelijk zijn dat een afname van water en energie kan worden gerealiseerd door deze recent ontwikkelde technologieën toe te passen.

Het is een uitdaging om het nieuwe voorbehandelingproces te beschrijven in termen van geïnstalleerde base, water en energiegebruik, processnelheid, het effect van de behandeling op de stof en de vergelijking te maken met het conventionele voorbehandelingproces. Om een snelle invoering in de textielindustrie te realiseren, moet het proces worden onderzocht met een recentelijk geïnstalleerde base met maar een paar kleine aanpassingen. Het moet worden bevestigd dat het nieuwe proces economische en kwalitatieve voordelen heeft ten opzichte van het oude proces en dat het mogelijk is om textielprocessen te verbeteren en de milieueis om minder water te gebruiken door gebruik te maken van moderne technologie. Naast de technologische aspecten van het proces wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van bedrijfsmodellen en bedrijfscases om de financiële aantrekkelijkheid van het nieuwe proces te tonen.