Projecten

Digitex

(P.B. Agrawal en M.M.C.G. Warmoeskerken)

Digitex is een gezamenlijk onderzoek en innovatie initiatief van de Europese textiel- en kledingindustrie. Het doel is om nieuwe methodes voor de optimale weefselvoorbereiding te ontwikkelen en te implementeren in de kledingindustrie. Het plan is om een doorbraak te forceren op basis van nieuwe milieuvriendelijke flexibele processen gericht op micro-afzettingen van kleine hoeveelheden van multifunctionele fluïda op textielsubstraten. Deze afzettingen worden uitgevoerd door middel van meerdere spuitmonden technologie op een continu proces die plaatsvinden op atmosferische condities en kamertemperatuur. Het doel is om het conventionele natte en hete proces te vervangen. Het digitaal microafzetten kan nauwkeuriger afzetten en kan bovendien functionaliteit introduceren in textielsubstraten bestaande uit meerdere lagen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van thermische en hydraulische regeling, sensoren, actuatoren en “controlled release” functionaliteiten. Deze functionaliteiten zijn gebaseerd op nanotechnologie en multifunctionele materialen. Digitaal microafzetten zal de textieleconomie in termen van productiesnelheid veranderen en maakt het mogelijk om te produceren op basis van afname. Het zal de textielindustrie transformeren naar een kennisintensieve industrie die zichzelf kan differentiëren door waarde toe te voegen aan de gebruikers van beschermende kleding. Het zal bovendien een brede sociale impact hebben op de veiligheid in gevaarlijke omgevingen door meer aandacht te geven aan de benodigdheden van specifieke gebruikers (bijvoorbeeld door te kijken naar geslacht) en het gebruik van niet-giftige materialen. Dit zal leiden tot een drastische afname van milieuvervuiling in functionalisatieprocessen.
Het onderzoek aan de Universiteit Twente richt zich binnen dit raamwerk op de ontwikkeling van langzame en “controlled release “ systemen