Projecten

2BFUNTEX

Financiering EC
Aanvang 01-01-2012
End 31-12-2016

Kader

Om de ongebruikte potentie in functionele textielstructuren en textiel gerelateerde materialen beter te benuttigen, is er een nieuwe Europese coördinatie actie gestart: 2BFUNTEX. Deze is sindsdien uitgebreid met het doel om alle spelers die betrokken zijn bij innovatie een multidisciplinaire aanpak te cultiveren tussen academische instellingen en de industrie. Het 2BFUNTEX consortium bestaat uit 26 partners uit 16 verschillende Europese landen. Deze partners vertegenwoordigen alle belangrijke sectoren zoals: fundamenteel onderzoek en opleiding voor textiel en aanverwante materialen (universiteiten en onderzoeksinstellingen), economie, beleid, anticipatiemanagement en complex management (onderzoeksinstituten en MKB), MKB verenigingen, innovatiebureaus op nationaal niveau en kamers van koophandel en industrie.

Volgens een recent gepubliceerde studie over textielonderzoek in Europa, is de textiel-, kleding-en kledingstukkenindustrie een van de meest belangrijke innovatieve productiesectoren met een geweldige toekomst. Sinds een aantal decennia heeft de wereldwijde industrie een opmerkelijke verandering ondergaan. Met name in Europa is deze verandering merkbaar. Naast de klassieke en traditionele toepassingen van vezelmaterialen worden de materialen in steeds meer gebieden toegepast. Voorbeelden zijn: architectuur, geologie, landvorming, milieu, auto-industrie, vliegtuigindustrie en medische techniek. Tot de groep van technisch textiel behoren producten die primair geproduceerd worden voor hun technische prestatie in plaats van hun esthetische of decoratieve eigenschappen.

Textieltechnologie wordt daardoor steeds meer begrepen en geaccepteerd en dit resulteert in een verbetering van diversiteit, compatibiliteit, flexibiliteit, interactiviteit, productiviteit en functionaliteit.

Het internationale team van 2BFUNTEX richt zich op het identificeren van gaten in de technologische kennis en probeert grenzen te doorbreken. Dit resulteert in een snellere industriële in gebruik name van materialen met nieuwe functionaliteit en verbeterde prestaties. Technologie moet in kaart worden gebracht, nieuwe gezamenlijk internationale onderzoekdisciplines moeten worden geïdentificeerd en multidisciplinaire werkteams moeten worden gecreëerd tussen academische instellingen en de industrie. Dit alles heeft voornamelijk tot het doel om het midden en kleinbedrijf in de textielindustrie te ondersteunen.

Opleidingsmateriaal voor onderzoek en industriële toepassingen worden uitgebreid en geïmplementeerd, zodat er een gemeenschappelijke taal wordt gecreëerd op het gebied van functionele textielstructuren en textiel gerelateerde materialen. Bovendien wordt het aantal goedgetrainde mensen in dit veld verhoogd. 2BFUNTEX partners zullen deelnemen aan conferenties en deze tevens organiseren. Hetzelfde geldt voor workshops en brokerage events. Door de ontwikkeling van een interactieve website met een extensieve database, zal de samenwerking worden verbeterd en de snelle industriële ingebruikstelling worden gekatalyseerd en verbeterd.

Meer informatie kan worden gevonden op www.2bfuntex.eu. Daarnaast kan meer informatie worden gevonden in de volgende (Engelstalige) nieuwsbrieven.