Onderzoek

Wereldwijde trend

Volgens een aantal marktontwikkelinganalisten, ondergaat de wereld een wereldwijde technologierevolutie waarbij ontwikkelingen in bio- en nanomaterialen en informatietechnologie worden geïntegreerd. Deze revolutie heeft de mogelijkheid om een significante en dominante wereldwijde impact in het jaar 2020 te veroorzaken. Onderdeel van deze geïntegreerde technische toepassingen zijn ‘slim’- en resistent textiel, bekend onder de naam multifunctioneel textiel. Deze textielsoort heeft eigenschappen die verder gaan dan puur esthetisch of decoratief. De functionalisering van textiel is een beginnend veld van onderzoek dat de textielindustrie verbindt met andere disciplines zoals informatietechnologie, microsystemen en materiaalkunde.

Ons doel

Toepassingsgericht fundamenteel onderzoek op functionele vezelmaterialen. Een contactpunt vormen voor textiel en textielgerelateerde industrie in het veld van geavanceerde interface ontwerp van vezelmaterialen.

De belangrijkste focus ligt op de functionalisatie van textiel door functionaliserende stoffen met textieloppervlakken te integreren. De onderzoeksgroep is een partner van het EU samenwerkingsverband 2BFUNTEX, welke zich als doel stelt gaten in de technologische kennis vast te stellen en technische obstakels te overkomen. Dit resulteert in een snelle industriële invoering van waardetoevoegende materialen met nieuwe functionaliteiten.

Relevantie voor de industrie

De Nederlandse textielmarkt speelt een cruciale rol in de economie en de sociale welvaart van Nederland. De Nederlandse textielindustrie is klein, maar sterk gemoderniseerd en up-to-date. De Nederlandse textielgemeenschap heeft erkend dat om de concurrentiepositie te behouden, het nodig is om door te gaan met innovatieve, technische producten van hoge kwaliteit en met hoge prestaties. Eén van de belangrijkste hindernissen binnen de sector is de ontwikkeling van geavanceerd multifunctioneel textiel voor specifieke toepassingen en scenario’s.

Klik op de publicatielijst voor alle publicaties die de leerstoel heeft voortgebracht. De lijst van proceedings is tevens in te zien.