Netwerken

Actie CM1101

Actie CM1101 colloïde aspecten van nanowetenschap voor innovatie processen en materialen in het domein ‘Scheikunde en moleculaire wetenschappen en technologie’

Financiering EU
Aanvang 19-01-2012
Eind 20-01-2016

Activiteiten

  • Het Nederlandse invallid van de managementcommissie
  • Lid van de organisatiecommissie van trainingscholen, trainer

Meer informative kan worden gevonden op http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1101