Zie Home CME

Onderzoek

CME is een international centrum van excellentie in het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke inzichten en aanpakken waarmee de prestaties van de bouwsector verbeterd worden.

De unieke focus van de vakgroep ligt op innovatieve aanpakken om de betrokkenheid van stakeholders in de complete waardeketen te verbeteren, en op het integreren van de sociale en technische aspecten in bouwmanagement. CME heeft sterke banden met de industrie, ontwikkelt nieuwe methoden en technologieën en publiceert in zowel ingenieurs- als managementvakbladen. 

De kerngebieden van expertise in de vakgroep CME zijn:

  •  Bouwkundige Ontwerp Methodieken (systems engineering, design science en modulair en platform-gebaseerde ontwikkeling van infrastructuur en gebouwen,
  • ICT Technologieën (BIM en Datamanagement),
  • Levenscyclusbenaderingen voor Infrastructuur en Vastgoedbeheer,
  • Organisatiegrensoverschrijding (inkoop, aanbesteding, supply chain management),
  • Risico- en Projectmanagement (risicomanagement, projectmanagement, procesmanagement). 

Speciale aandacht wordt besteed aan creëren en integreren van cross-overs tussen deze vakgebieden. 

De vakgroep bestaat uit twee Hoogleraren, twee deeltijd Professoren, drie Docenten en negen Assisten-Professoren, ongeveer vijftien PhD en 10 PDEng kandidaten.