Zie Home CME

Onderwijs

Samen met de vakgroepen 'Water Engineering and Management (WEM)' en 'Centre for Transport Studies (VVR)' verzorgt de vakgroep Bouw/infra een bacheloropleiding en twee masteropleidingen.

De opleidingen Civil Engineering(Bsc), Civil Engineering & Management (MSc) en Construction Management & Engineering (Msc) weerspiegelen de multidisciplinaire focus en het ondernemende karakter van de Universiteit Twente.

De bacheloropleiding, ontworpen volgens het Twents Onderwijs Model, leidt studenten op tot T-shaped professionals met diepgaande kennis op het vlak van Civiele Techniek, en de kunde om deze kennis op een betekenisvolle manier toe te passen in een brede context. Dat, terwijl ondertussen de relevante aspecten van verschillende  vakgebieden worden meegenomen. Speciale aandacht wordt bested aan onderzoeks-, ontwerp-, en organisatorische vaardigheden op een manier waarop studenten hun persoonlijke krachten ontdekken. 

In de MSc opleidingen verwerven studenten de nieuwste kennis, en verbeteren zij hun leervermogen zo dat ze in staat zijn om zich nieuwe kennis zelfstandig eigen te maken. Ook worden zij in staat gesteld om creatieve oplossingen te creëren voor complexe, multidisciplinaire problemen.

De diverse achtergrond van de vakgroep CME schept een perfecte omgeving om studenten te leren complexe civiele projecten op te lossen, omdat de wereld van civiele techniek steeds multifunctioneler wordt.