Zie Agenda

Promotie Kianoosh Taghizadeh Bajgirani

ELASTICITY AND WAVE PROPAGATION IN GRANULAR MATERIALS

Voor meer informatie zie de Engelse website.