Zie Onderzoek

Ethische Commissie

De Ethische Commissie (EC) adviseert over ethische aspecten van onderzoeksprojecten waarbij respondenten zijn betrokken. Mocht je van plan zijn je onderzoek te doen met respondenten, dien dan je onderzoeksvoorstel in bij de Ethische Commissie voor een assessment:

Wanneer je een bachelor of een master student bent en het onderzoek is onderdeel van een vak in je opleiding, dan zorgt je docent voor de ethische goedkeuring.

Lijst met leden van de Ethische Commissie van de faculteit EWI/ET:  

  • Prof.dr.ir. A. Pras/EEMCS (DACS), voorzitter
  • P.H. Jansen/BMS, adviseur ethiek
  • Dr.ir. J.R. Buitenweg (BSS)
  • Dr. D. Bucur (DB/DS)
  • Dr. J. van Dijk (ET/HCD)
  • Dr. J. van der Ham (DACS/NCSC)
  • Dr. K.N.J. Macnish (BMS)
  • Dr.ir. D, Reidsma (HMI)
  • Dr.ir. J. Rouwkema (ET)
  • Dr. L.I. Segerink (BIOS)


Secretaris Ethische Commissie
drs. P. de Willigen (Petri)
Research Support Specialist