De faculteit zoekt bevlogen docenten, die zich op basis van eigen keuzes ontwikkelen tot professionals op het gebied van onderwijs in de eigen discipline. In principe kan iedere docent lid worden van het netwerk, mits hij of zij aan de selectiecriteria voldoet. Een docent die van mening is aan die criteria te voldoen, solliciteert naar een plek in het netwerk. Een selectiecommissie (bestaande uit leden van het netwerk zelf) beslist op grond van door de docent aangeleverd bewijs over toelating.

De selectiecriteria waarmee gestart wordt, zijn:

  • Docenten dienen in het bezit te zijn van een BKO (of een vrijstelling daarvoor).

Andere criteria baseren we op die van Lund University:

  • Focus on student’s learning process
  • Clear development over time
  • A scholarly approach,

aangevuld met criteria ontleend aan de template van Ruth Graham (Royal Academy of Engineering):

  • Collaboration: the teacher supports a collegial and collaborative educational environment Lees verder ….