Er zijn twee belangrijke randvoorwaarden die de ontwikkeling van het docentschap moeten stimuleren:

  • de docent kan op voldoende ondersteuning rekenen. Dat betekent dat de organisatie faciliteiten en/of hulp moet bieden. Te denken valt aan coaching, cursussen, seminars, SKO, studiereis, …
  • vanuit de organisatie is er voldoende belangstelling en commitment voor de docent die werkt aan verbetering en innovatie van zijn onderwijs. Te denken valt aan een opleidingsdirecteur die op de hoogte is en regelmatig naar de voortgang informeert, de leidinggevende die (niet alleen tijdens een jaargesprek) belangstelling toont, …