De pilot is gestart op 1 september 2016. Circa 15 docenten hebben belangstelling getoond om een vorm van Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) toe te passen. De pilot loopt tot 1 september 2017.  Het streven is om de volgende resultaten te behalen:

  • 5 à 10 docenten hebben zich verder ontwikkeld door toepassing van SoTL, met ondersteuning in verschillende vormen.
  • In de pilot wordt gewerkt op basis van een voorlopig plan. De pilot levert een bijgesteld plan op, met een herkenbaar EWI-karakter.