Alle EWI-docenten kunnen op vrijwillige basis  werken aan hun eigen onderwijsontwikkeling met als doel lid te worden van het netwerk.

In 2016-2017 krijgt een beperkte groep daar, voor zover enigszins mogelijk en in overleg, de ruimte en ondersteuning voor die ze nodig hebben. Als pioniers zullen zij naast de eigen ontwikkeling een bijdrage leveren aan het vorm geven van het toelatingsbeleid en de organisatie van het netwerk.

 Om organisatorische redenen (informeren management, benodigde financiële middelen, tijd en ondersteuning) wordt in het najaar 2016 geïnventariseerd welke docenten in deze pilot willen participeren en welke wensen zij tav de middelen hebben. Participatie betekent tevens mee praten over de gewenste ontwikkelingen.