Zie NMC2011

Philips Wiskundeprijs 2011

Er zal dit jaar voor de zesde maal de Philips Wiskundeprijs voor promovendi worden toegekend. De toekenningen uit de voorafgaande jaren zijn:

  • 2006 Joost Batenburg (Universiteit Leiden) met de voordracht “Steps toward 3D atomic resolution microscopy using discrete tomography"
  • 2007 Johan Bosman (Universiteit Leiden) met de voordracht over “Computations in Inverse Galois Theory"
  • 2008 Erik Jan van Leeuwen (CWI) met zijn voordracht “Geometric optimization for wireless networks and computational biology"
  • 2009 Stefan van Zwam (Technische Universiteit Eindhoven) met zijn voordracht “How to show it does not fit”
  • 2010 Matthias Mnich (Technische Universiteit Eindhoven) met zijn voordracht “Allemaal op een rijtje”.

Tijdens het mini-symposium “Philips Wiskundeprijs voor promovendi” krijgen de zes finalisten de gelegenheid om gedurende maximaal 20 minuten (inclusief vragen) over hun werk te vertellen. De jury voor de Philips Wiskundeprijs voor promovendi 2011 bestaat uit prof. dr. Ferdinand Verhuls (voorzitter, Universiteit Utrecht), prof. dr. Chris Klaassen (Universiteit van Amsterdam), en prof. dr. Jaap Top (Rijksuniversiteit Groningen).

De wisseltrofee gemaakt door Joke Bontenbal  

De voordrachten zijn gericht op een algemeen wiskundig publiek. Een belangrijk criterium voor de toekenning van de prijs is dan ook dat de voordracht van maximaal 20 minuten voor niet-specialisten begrijpelijk moet zijn. De kandidaten zijn promovendi op het gebied van de wiskunde aan een Nederlandse instelling en op 15 april 2011 nog niet gepromoveerd.

De prijs, bestaande uit een geldbedrag en een wisseltrofee, zal voorafgaand aan de sluiting van het congres aan de winnende promovendus of promovenda worden overhandigd.

Winnaar 2011: Julia Mikhal (UT) met haar voordracht “Immersed boundary method for pulsatile flow in cerebral aneurysms”.