UTFaculteitenEEMCSNieuwsIn Memoriam: Anthony Lucas Huzau

In Memoriam: Anthony Lucas Huzau

Met groot verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Anthony Lucas Huzău, die op 1 maart 2023 op 25-jarige leeftijd is overleden.

Anthony HuzauAnthony was een tweedejaars masterstudent bij de opleiding Business Information Technology, waar hij in september 2019 met zijn studie aan de Universiteit Twente begon. Tijdens zijn studie werkte hij succesvol samen met zijn medestudenten in diverse projectgroepen. Zijn klasgenoten en docenten waardeerden zijn bijdragen aan discussies en projectwerk. In de laatste maanden werkte Anthony met veel enthousiasme aan zijn onderzoeksopdracht. Hij wist een uitdagend onderzoeksonderwerp te vinden dat nauw aansluit bij zijn werkzaamheden voor een bedrijf in de omgeving. Anthony's beleefdheid en elegantie vielen op tijdens zijn scriptiewerk, vooral wanneer hij geconfronteerd werd met tegenstrijdige resultaten of standpunten uit de literatuur. Bij het volgen van zijn passie tijdens zijn onderzoek streefde Anthony altijd naar kwaliteit. Zelfs wanneer dit extra werk vereiste, koos hij niet voor de gemakkelijke weg. We herinneren Anthony als een hardwerkende professional en student.

We zullen Anthony (of Tony zoals hij zelf verkoos) erg missen. Ons medeleven gaat uit naar Tony's familie en vrienden, waaronder zijn goede vrienden op de masteropleiding BIT en op de UT. Wij wensen iedereen veel kracht, liefde en moed toe bij het verwerken van het verlies van Anthony.

Namens het faculteitsbestuur van de Faculteit EEMCS,

Joost Kok (Decaan), Arend Rensink (Vice Decaan Onderwijs), Peter Veltink (Vice Decaan Onderzoek), Stephan Maathuis (Managing Director)
Programma management Master Business Information Technology (M-BIT)
Wallace Corbo Ugulino (Programma Directeur); Amaal Shamari (studieadviseur); Marloes van Grinsven (Programmacoördinator).

In 1016 van het Zilverling zal gelegenheid zijn om je medeleven te betuigen middels een condoleance, die aan familie en vrienden worden aangeboden.

Studenten die hulp nodig hebben of de behoefte voelen om te praten, kunnen contact opnemen met hun studieadviseur of een van de studentenpsychologen. Medewerkers kunnen contact opnemen met HR, die hen indien gewenst kan doorverwijzen naar verdere professionele ondersteuning.