Zie Nieuws

Kandidaatstelling studenten verkiezingen Faculteitsraad EEMCS

De komende tijd staat in het teken van de verkiezingen voor de studentengeleding van de Faculteitsraad EEMCS. Wil jij je inzetten voor het functioneren van onze faculteit? Stel je kandidaat voor de Faculteitsraad EEMCS op 6 april! 

Samen met studenten en medewerkers adviseert en controleert de Faculteitsraad EEMCS het management van de faculteit. Studenten kunnen zich verkiesbaar stellen op de dag kandidaatstelling op dinsdag 6 april 2021 tot 17.00 uur. De stemperiode is van maandag 31 mei vanaf 9:00 uur tot en met vrijdag 4 juni 12:00 uur. De openbaarmaking van de verkiezingsuitslag is op 4 juni.

Meer informatie over de verkiezingen vind je op de website verkiezingen faculteitsraad EEMCS.