Aleida Braaksma wint Menzis UT Scriptieprijs

Oud-masterstudente Applied Mathematics Aleida Braaksma is de winnares van de Menzis UT Scriptieprijs 2010. Met haar idee om zorg slimmer rondom de patiënt te organiseren wint Aleida € 2.000 en een jaar lang gratis zorg. Menzis-bestuurslid Bas Leerink reikte de prijs donderdag 9 juni in Enschede uit tijdens het symposium Trends in Trauma van de Universiteit Twente.


Met haar winnende scriptie bleef Aleida Braaksma de twee andere genomineerden voor. Annemieke Scholten deed onderzoek naar het inzetten van mantelzorgers bij acuut hartfalen en Danielle Ekkel onderzocht ehealth-toepassingen.

Patiënt centraal

Aleida Braaksma bekeek hoe de productiviteit van artsen kan worden vergroot door de patiënt meer centraal te stellen. Ze onderzocht wat het effect is als bij behandelingen de agenda van de patiënt het uitgangspunt is en niet die van de zorgprofessional. Zo wordt voor de patiënt reizen naar de diverse behandelaars zoveel mogelijk beperkt. Daarbij neemt de productiviteit van de behandelaars toe. Een mooi voorbeeld van kwalitatief betere zorg voor minder geld.aleida

Scriptie over gezondheid

De prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de Masterstudent met de beste gezondheidsgerelateerde scriptie. De scriptie moet voldoen aan een aantal criteria, opgesteld door Menzis en de Universiteit Twente (UT). Een belangrijk punt is onder andere dat scriptie de vraag beantwoordt hoe de gezondheidszorg beter en doelmatiger kan. De winnende scriptie moet gericht zijn op een relevant Nederlands gezondheidsprobleem met een grote maatschappelijke impact.


De inzendingen waren dit jaar van uitzonderlijk hoge kwaliteit ondanks het feit dat de criteria waren aangescherpt. De vernieuwende voorstellen moeten bijvoorbeeld concreet toepasbaar zijn in de zorgpraktijk. En ze moeten bovendien gericht zijn op toepassing in Nederland.

Menzis UT Scriptieprijs

De prijs past in de visie van Menzis als innovatieve verzekeraar om onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg te stimuleren. En om studenten uit te dagen om vernieuwend en klantgericht te denken over de gezondheidszorg.


Voor de studenten van de Universiteit Twente biedt de prijs een belangrijke stimulans om (gezondheidsgerelateerde) opleidingen een wetenschappelijke- en praktijkrelevantie mee te geven. Daarnaast wil de Universiteit Twente de samenwerking tussen gedrags- en maatschappijwetenschappen en technologie stimuleren.


De Universiteit Twente biedt een breed spectrum masteropleidingen aan op het gebied van gezondheid. Ook vanuit andere UT masteropleidingen zijn dit jaar scripties ingezonden.