Partners

Partners

PARTNERS ECTM – Kwaliteit door samenwerking

Om maximale kwaliteit en efficiëntie te kunnen waarborgen werkt het ECTM samen met een uitgebreid netwerk aan partners. Vanuit het ECTM wordt samen gewerkt met meer dan 50 ziekenhuizen en universitaire medische centra in heel Nederland en met diverse medisch specialismen en academische groepen op het gebied van Biomedische Technologie. Daarnaast werkt het ECTM nauw samen met essentiële spelers in de industrie van medische hulpmiddelen en medische simulatie technologie

.

ziekenhuizen

Wenckebach Instituut (UMCG)

Het ECTM en het Wenckebach skillscentre van het Universitair Medisch Centrum Groningen  (UMCG) werken in verschillende postdoctorale opleidingen samen om de kwaliteit en efficiëntie te vergroten en om de totale vraag naar opleidingen in de regio Noordoost Nederland te waarborgen.

Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Isala klinieken Zwolle (ISALA)

Deze ziekenhuizen in de buurt van het ECTM vormen de voornaamste afnemers van de cursussen en opleidingsactiviteiten van de Universiteit Twente. Ze worden nauw betrokken in de ontwikkeling en organisatie van de meeste cursussen. Het ECTM leidt verpleegkundigen, klinisch fysici, OK assistenten, arts-assistenten en medisch specialisten van deze instellingen op. Daarnaast worden diverse medisch professionals betrokken als personeel bij het klinisch onderwijs van het ECTM.

Nederlandse vereniging voor vaatchirurgie 

Sinds 2011 is het ECTM een partner van de Nederlandse Vereniging voor vaatchirurgie voor de organisatie van de jaarlijkse trainingsdagen en assessments voor alle vaatchirurgen in Nederland, het zogenaamde ‘CASH-3-Vasculaire programma’.

Industrie

CAE gezondheidszorg (METI)

Het ECTM heeft een sterke relatie met CAE gezondheidszorg: de marktleider op het gebied van medische simulatie technologieën. Aangezien het ECTM een zeer groot deel van het CAE portfolio omvat en het gebruikt op een innovatieve en integrale manier, wordt het vaak gebruikt als demo bij CAE

Simbionix

Het ECTM is een van de “uitblinkers” van Simbionix in verhouding tot hun endovasculaire simulators en patiënt-specifieke simulatiesoftware. Het ECTM voert onderzoek uit naar het gebruik en de toepassing van de patiënt-specifieke simulaties met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg.

Surgical Science

Het ECTM is één van de vijf Europese Beta Test locaties van Surgical Science met betrekking tot de simulatoren voor flexibele endoscopie en laparoscopie.

Draeger Medical

Het ECTM faciliteert trainingen voor Draeger Medical die gericht zijn op de toepassing van de ventilatiesystemen en de monitoring van patiënten.

 Brainlab

De onderzoeksgroepen van het Technical Medical Centre en het ECTM werken samen met Brainlab in verschillende Research & Development-projecten (R&D). Binnen het ECTM worden nieuwe toepassingen getest en geëvalueerd in een veilige omgeving. Daarnaast worden er haalbaarheidsstudies voor Brainlab gedaan in het ECTM.

ANT

Het bedrijf ‘Advanced Neuro Technology’ (ANT) werkt samen met het ECTM en verschillende MIRA onderzoeksgroepen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen. In het ECTM vinden verschillende evaluatiestudies plaats met proefpersonen. Bovendien wordt het ECTM gebruikt als een demo-omgeving door ANT.