Zie ECTM

Onderzoek

De faciliteiten van het simulatiecentrum worden gebruikt door onderzoekers van de Universiteit Twente. Het onderzoek is geïntegreerd in het nieuwe Technical Medical Centre.

Het simulatiecentrum faciliteert ook het mensgebonden onderzoek door ondersteuning te bieden bij de onderzoeksopzet (METC, procedures etc) van verschillende onderzoeken. Daarnaast biedt het simulatiecentrum mogelijkheden het testen van nieuwe, medische technologieën.