Zie ECTM

Onderwijs

Professionele en veilige leeromgeving 

Het simulatiecentrum speelt een cruciale rol in het onderwijsprogramma van de opleiding Technische Geneeskunde. Het voorziet in een professionele en veilige leeromgeving voor technisch medische ontwikkelingen. Door het praktijkonderwijs in het simulatiecentrum ontwikkelen studenten het hoogste niveau in verschillende technisch-medische vaardigheden. Het doel is om studenten inzicht te geven in de manier waarop verschillende functies in het menselijk lichaam met elkaar samenhangen. Dit inzicht is belangrijk voor zowel het diagnosticeren als voor het ontwikkelen van technisch-medische oplossingen van complexe problemen bij individuele patiënten. Studenten worden bijvoorbeeld in de operatiekamer en de intensive care unit van het simulatiecentrum geconfronteerd met medische problemen die ze moeten oplossen, vaak onder toezicht van professionals. Met deze manier van onderwijs en het creëren van daadwerkelijk inzicht in de praktijksituatie onderscheidt het simulatiecentrum zich van de meeste andere skills labs.

Het menselijk lichaam als systeem 

De onderwijsmethode binnen de opleiding Technische Geneeskunde gaat uit van de visie dat het menselijk lichaam een groot systeem is bestaande uit verschillende, samenwerkende subsystemen, zoals het cardiovasculaire systeem en het respiratoire systeem. Om het menselijk lichaam als geheel te begrijpen en nieuwe oplossingen te kunnen ontwikkelen, is het van belang dat studenten inzicht krijgen in de essentiële elementen van elk subsysteem:

  • Anatomie
  • Fysiologie
  • Pathofysiologie
  • Technologie

De pathofysiologische kernbegrippen vormen de onderliggende principes van ziektes. Twee voorbeelden hiervan zijn neoplasme (nieuwvorming van weefsel) en inflammatie; beide principes kunnen tal van ziektes veroorzaken. Een Technisch Geneeskundige wordt vaak ingezet door een dokter om een specifiek probleem op te lossen. De Technisch Geneeskundige hoeft daarom niet al de symptomen van een specifieke patiënt te herkennen, maar hij of zij moet wel goed begrijpen wat welke onderliggende mechanisme aan een ziekte ten grondslag liggen.