WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

GREEN STUDENT OFFICERS

Al onze Green Officers posities zijn momenteel vervuld en accepteren hierdoor geen sollicitatiebrieven meer. Echter kun je wel een brief of mail sturen om je interesse te tonen, wij zullen het dan in acht nemen voor onze volgende sollicitatieronde. Op deze pagina’s komen nieuwe posities beschikbaar, dus hou deze pagina in de gaten!

Over het Green Hub team

Green Hub Twente bestaat uit een fulltime coördinator en meerdere Student Green Officers. Alle werknemers van Green Hub Twente werken nauw met elkaar samen en delen daarnaast hun kennis en voortgang binnen verschillende projecten. In het kantoor van Green Hub Twente is altijd een werknemer aanwezig zijn tijdens openingstijden. Deze zijn op maandag tot en met vrijdag van 10:00 – 16:00.

In dit vroege stadium van het opstarten van de Green Hub Twente zijn we continu aan het leren, aan het aanpassen en continu creatief, maar ook erg gedisciplineerd. De taken van de Green Officers omvatten in de eerste maanden niet alleen hun eigen taken, maar ook het engageren van stakeholders en services die relevant kunnen zijn. De mate van relevantie zal gebaseerd zijn op het experimenteren binnen de bepaalde porfolio’s. We halen inspiratie uit de Lean Start-up approach, waar men leert dat je moet experimenteren, leren, pivoteren of implementeren.

Taken en Rollen

Student Officers van de Green Hub hebben zeven vaste taken om de missie van de Green Hub Twente te voltooien en zo het centrum van duurzaamheids en systeemverandering te worden binnen de UT:

 1. Het initiëren en faciliteren van samenwerking binnen duurzame UT-initiatieven voor +ve impact, 
 2. Een platform en netwerk creëren voor duurzaam-georiënteerde ondernemers,
 3. Het centrum worden voor informatie met betrekking tot duurzaamheid op de UT,
 4. Het informeren en adviseren van de UT-gemeenschap op het gebied van duurzaamheid om succes te garanderen,
 5. Het organiseren van activiteiten, publiek bewustzijn en netwerkmogelijkheden creëren,
 6. Het aanmoedigen en ondersteunen van de integratie van duurzaamheid binnen onderwijsprogramma’s,
 7. Het reflecteren en input leveren op operationele duurzaamheid en implementatie daarvan.

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om andere taken op te nemen. Dit hangt af van je prioriteiten op dat moment.

Je kunt op ieder portfolio klikken voor meer informatie.

 • Onderzoek en Onderwijs

  Taken 1,3,4,6

  De Onderzoek & Onderwijs Green Officers zijn verantwoordelijk voor een bijdrage leveren aan de integratie van duurzaamheid binnen onderzoek en onderwijs. Daarnaast zullen zij bezig zijn met het ontwikkelen en managen van een universiteit-breed duurzaamheidskennissysteem met centraal beschikbare informatie van onderzoek en onderwijs met betrekking tot duurzaamheid binnen de UT. Deze Green Officers nemen een actieve rol aan en doen kennis op binnen de gebieden duurzaamheid en circulariteit op de UT. Zo bouwen zij een netwerk op van onderzoekers die samenwerken met de Green Hub. Dit vereist natuurlijk een passie voor wetenschap, de rol daarvan in de maatschappij en de ethiek en filosofie van wetenschap en technologie. Daarnaast moet je ook interesse hebben in het egaliserende effect wat onderwijs kan hebben, inclusief de centrale positie die het heeft in het behalen van de SDG’s. Je zult dus intensief samenwerken met belangrijke stakeholders in het onderwijsgebied om duurzaamheid te promoten binnen onderwijs op de UT. Je zult ook action-research en challenge-based learning promoten binnen de UT.

 • Operationele duurzaamheid

  Taken 1,3,7

  De operationele duurzaamheid Green Officer zal de contactpersoon zijn voor duurzaamheid binnen het operationeel management van de UT. De Green Officer zal samenwerken binnen werkgroepen om de duurzaamheid binnen de UT te verbeteren. Hier kun je ook denken aan het samenwerken met studie- en studentenverenigingen om hun duurzaamheidsbeleid te verbeteren. Dit portfolio zal ook actief samenwerken met Campus Facility Management binnen relevant zaken, net zoals met werknemers verantwoordelijk voor klimaat- en duurzaamheidsbeleid op de UT. De focus van dit portfolio ligt met name op de materiële en klimaataspecten van het werk van de Green Hub binnen het duurzaamheidsmanagement van de UT. Je kunt ook actief tijd investeren in de UT-gemeenschap om de prestaties van duurzaamheid binnen de UT te verbeteren.

 • Projecten en Gemeenschap

  Taken 1,3,4

  De projecten en gemeenschap Green Officers zullen verantwoordelijk zijn voor de interne communicaties met het vrijwilligersnetwerk en een nauwe band behouden met UT stakeholders zoals studentenvereniging, onderzoeksinstituten en andere relevante groepen. Deze Green Officer zal de onafhankelijke stem van de student vertegenwoordigen door middel van samenwerking met partners zoals SUSTAIN. Naast deze samenwerking kun je de leiding nemen over het organiseren van symposia, webinars, consultaties en soortgelijke activiteiten. Hierdoor verhoog je bewustzijn bij anderen en breng je mensen in contact met duurzaamheid. Dit kun je doen door bijvoorbeeld bij te dragen aan de Campus Challenges, zoals vermeld in Shaping2030. Hiernaast zal je ook bewustzijn creëren voor fysieke en psychologische gezondheid van studenten.

 • Externe zaken en Communicatie

  Taken 3,4,5

  De Externe Zaken en Communicatie (EZC) Green Officers zullen verantwoordelijk zijn voor de externe representatie van de Green Hub. Dit doen ze door middel van actief gebruiken van de website en social media. Daarnaast zullen ze de communicatie met externe stakeholders oppakken en daar goed contact mee behouden, en Public Relations verzorgen. Deze Green Officer zal samenwerken met de Marketing & Communicatie afdeling van de Universiteit om de Green Hub te promoten en zo ook de relaties met externe stakeholders te verzorgen en zo goed mogelijk te houden. Je bent er ook verantwoordelijk voor om de aanwezigheid en bekendheid van de Green Hub op de Universiteit zo groot mogelijk te krijgen en dat de Green Hub makkelijk te vinden is binnen de UT-gemeenschap. Je focus zal dus voornamelijk liggen op de zichtbaarheid, demonstratie en externe communicatiestrategie van de Green Hub Twente liggen. Daarnaast ligt je focus bij de ontwikkeling van nieuwe relaties met organisaties die een link hebben met duurzaamheid die relevant kunnen zijn voor de Green Hub.

 • Systeemondernemerschap

  Taken 1,2,5

  The Systeemondernemerschap Green Officers staan aan de frontlinie als het gaat om ontwikkelingen binnen de maatschappij en het zakenleven die innoveren en het doel hebben om het systeem waarin we leven te veranderen op een goede en duurzame manier. Ze zijn zich bewust van de veelzijdige rol van duurzaamheidsprofessionals. Om deze rol te kunnen voltooien zullen ze de ondernemerschap mindset van de UT omarmen en daarmee omgaan. De Green officer zal systeemdenken toepassen om ondernemerschap met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit binnen de UT te verbeteren, te versterken en met elkaar te verbinden.  Hierdoor wordt onze Universiteit veerkrachtiger en beter uitgerust voor de opkomende transformatie richting duurzaamheid. Dit portfolio verbindt de ondernemerskant van de UT met ondernemende initiatieven op het Kennispark, op regionaal niveau en zelfs op nationaal en globaal niveau. Door het toenemende belang van circulariteit bij ondernemers zal dit portfolio nauw samenwerken met Novel-T, het Designlab, UIF en anderen om hulp te bieden bij academische, sociale en duurzaamheid gedreven ondernemers. Zij zullen dit onderwerp ook promoten binnen Green Hub cirkels.

Het Profiel van Ons Team

Onze Green Officers hebben zowel een professionele als intrinsieke affiniteit met duurzaamheid. Ze zijn ondernemend, innovatief en betrouwbaar en zijn daarnaast bereid om nieuwe projecten te starten en huidige projecten te verbeteren en te coördineren. Ze zullen hun netwerk ontwikkelen binnen de studentengemeenschap en daarnaast hun professionele vaardigheden aanscherpen met begeleiding van hun coördinator terwijl ze toewerken naar een transformatieve en duurzame Universiteit Twente. Ze zullen vanuit hun gedrevenheid, leerwegen en werkethiek hun verantwoordelijk nemen in het uitvoeren van de taak binnen hun portfolio’s. Daarnaast zullen ze allemaal nauw samenwerken met en onder de supervisie van de Green Hub coördinator.

De Team Set-up

Student Green Officers zijn werkzaam via UT-flex en werken tot acht uur per week aan werkzaamheden gerelateerd aan hun portfolio. Initiële contracten zijn zes maanden geldig, met mogelijkheid tot een verlenging tot twaalf maanden. Green Officers zullen samenwerken met hun ‘portfolio tweeling’, een Green Officer collega die aan hetzelfde portfolio werkt. Het zorgt ervoor dat je een sparringpartner hebt om nauw mee samen te werken en ideeën mee te delen. Daarnaast zorgt het voor flexibiliteit en continuïteit tijdens drukke studieperiodes, examens, of niet geplande afwezigheid. Hierdoor kunnen ze dus verantwoordelijkheid en tijd onder elkaar verdelen. Momenteel zitten we in de ‘lean and green’ pre-launch fase, waar we samen de Green Hub ontwikkelen met het eerst cohort aan Student Green Officers, ofwel ‘Green Hub Team 1.0’. De Green Hub coördinator faciliteert deze organisatorische ontwikkeling samen met het team in een effectieve, open en eerlijke manier.

Informatie en Mogelijkheden om Bij Ons te werken

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alex Baker-Friesen, de coördinator van de Green Hub Twente via email: a.r.w.baker@utwente.nl. Denk jij dat je het in je hebt om in een dynamisch team te werken met jonge duurzaamheidsprofessionals? Stuur dan een kort mailtje met je interessebrief naar greenhub@utwente.nl. Hou wel rekening met het volgende:

 • We proberen elke zes maanden te rekruteren omdat de samenstelling van ons team dan vaak verandert – daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers om onze Student Officers te helpen tijdens het volgende semester. We houden je gegevens dus even bij de hand. 
 • In je interessebrief kun je een portfolio aangeven wat je het meest interesseert en waar jij denkt het beste tot je recht te komen. Geef daarnaast even aan hoe en waarom je geïnteresseerd bent geworden in duurzaamheid en waarom je zou willen werken bij de Green Hub. 
 • Daarnaast kun je je focusgebied aangeven waar jij later binnen je carrière terecht wil komen op het gebied van duurzaamheid. We zullen dan het gesprek met je aangaan en kijken op welke manier je vaardigheden, passie, achtergrond en wensen passen bij en binnen de Green Hub.
 • Als het team gevormd is gaan we bezig met het bouwen van ons vrijwilligersnetwerk. Via deze weg kun je onmiddellijk aan de slag met het helpen van onze Student Green Officers en het versterken van ons team. Daarnaast kun je duurzaamheidsportfolio ontwikkelen voor een Student Officer positie in de toekomst.