Zie Green Hub Twente

Organisatie

WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

onze organisatorische structuur

Green Hub Twente, gelegen in de Bastille, zal het centrum zijn waar alle kennis en initiatieven met betrekking tot duurzaamheid binnen de UT samenkomen en elkaar versterken. De Green Hub bestaat uit een UT-werknemer die als coördinator zal fungeren. Daarnaast werken er tien studenten, werkzaam via UT-flex op basis van een 6-12 maanden contract aan vijf verschillende portfolio’s. De UT-werknemer heeft een contract voor een langere-termijn en zal continuïteit waarborgen en het sollicitatieproces faciliteren. Alle werknemers hebben een één tot twee uur durende wekelijkse vergadering om hun voortgang te rapporteren. Daarnaast zullen er altijd twee tot drie werknemers aanwezig zijn tijdens de openingstijden van het Green Hub Twente kantoor. Dit zal ongeveer van 10:00 – 16:00 zijn op maandag tot en met vrijdag.

Green Hub coördinator

De Green Hub coördinator is een werknemer van de Universiteit Twente met een voltijd positie. Deze zal de vijf portfolio’s binnen de Green Hub coördineren. Deze positie is belangrijk voor het garanderen van de continuïteit op de korte- en lange termijn. Dit is met name vanwege de regelmatige wisseling van studentwerknemers. De Green Hub coördinator zal ook het gezicht van de Green hub zijn. Dit is belangrijk voor externe representatie en langer durende projecten.

Studentmedewerkers

De Green Officers zijn de motor van de Green Hub, en zullen continu bezig met het bouwen een netwerk onder de UT-studenten en werknemers. Dankzij het mentornetwerk en de coördinator zullen zijn ook hun professionele vaardigheden ontwikkelen om zo de duurzaamheidsprofessionals te worden van de toekomst. Alle studentmedewerkers worden uitbetaald via UT-flex op basis van acht uur per week werk aan hun portfolio. Twee studenten zullen samenwerken aan één portfolio. Door dit te doen hebben studenten automatisch een essentiële sparringpartner voor het werk wat ze doen. Studenten hebben verantwoordelijkheid voor hun taken, maar werken nauw samen met de coördinator. Door studenten binnen de Green Hub te betrekken ontstaat er makkelijker een netwerk binnen studenten.

Om de efficiëntie en continuïteit van de Green Hub te bevorderen wisselen de studenten niet op hetzelfde moment uit. Het doel is om ieder halfjaar twee tot drie studenten te vervangen en ze een zes tot twaalf maanden contract te geven.

Raad van advies

De Raad van Advies zal een cruciale rol spelen binnen alle portfolio’s van de Green Hub, onder andere omdat deze de diverse UT-gemeenschap zal vertegenwoordigen. De leden van de Raad van Advies zullen gekozen worden vanwege hun expertise binnen verschillende branches van duurzaamheid om ervoor te zorgen dat de Green Hub uiteindelijk zo efficiënt mogelijk zal werken. Deze leden zullen dus bij de Student Union, de wetenschapsgemeenschap, de lerarengemeenschap, strategische bedrijfsontwikkeling, University Innovation Fellows, de afdeling voor beleid met betrekking tot klimaat en duurzaamheid, een CFM-vertegenwoordiger en bij het management van de UT vandaan komen.

De taken van de Raad van Advies omvatten het volgende: sollicitaties, academische vaardigheden, communicatie, financiën, ondernemerschap, onderwijs, onderzoek, human resources, bedrijfsontwikkeling, strategie- en operationeel management, rapportering en gespecialiseerde kennis met betrekking tot duurzaamheid. In het algemeen zal de Raad van Advies de Green Hub ondersteunen in haar werk en daarnaast de visie van Green Hub ondersteunen binnen de UT-gemeenschap.

Vrijwilligersnetwerk

Ieder Green Hub portfolio wordt ondersteund door relevante groepen van vrijwilligers die worden geworven en begeleid door Green Officers. Dit zorgt uiteindelijk voor een duidelijk netwerk van Green Hub vrijwilligers die projecten zullen uitvoeren, ideeën en informatie zullen verzamelen en zullen assisteren en meedoen aan Green Hub activiteiten. Daarnaast worden de vrijwilligers aangemoedigd om de missie, visie en waarden van Green Hub te delen binnen hun netwerk. Idealiter bestaat dit netwerk niet alleen uit gemotiveerde studenten, maar ook uit werknemers. Dit netwerk wordt ondersteund door de samenwerking met SUSTAIN, het Design Lab en de Student Union.

Mentornetwerk

Het Green Hub team zal beschikking hebben tot een diverse, getalenteerde en ervaren groep van experts en leiders in de gebieden van duurzaamheid, circulariteit en klimaatactie. Deze mentoren zullen ook hun ervaringen delen met de student Green Officers zodat ze effectief kunnen handelen en hun persoonlijke en professionele vaardigheden kunnen ontwikkelen en vaardigheden. Deze rol is een topprioriteit binnen de Green Hub om ervoor te zorgen dat de Green Officers de duurzaamheidsprofessionals worden van de toekomst. Idealiter zal één uur per maand per Green Officer beslaan.

Breder netwerk

De Green Hub zal ook worden omringd met een breder netwerk van studenten, studieverenigingen, studentenverenigingen, start-ups, onderzoekers, regionale bedrijven en andere externe actoren. Deze zullen samenwerken met de Green Hub om de transformatie richting duurzaamheid beter te kunnen faciliteren binnen hun eigen organisatie. De Green Hub zal een centrum zijn die deze partijen kunnen contacteren voor hulp.