WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

Over de Green Hub

Het is de gezamenlijke visie van de Green Hub dat duurzaamheid dé norm wordt binnen het landschap en de cultuur van de Universiteit Twente. De Green Hub probeert een breed netwerk met betrekking tot duurzaamheid te bouwen onder de studenten, de UT, bedrijven, onderzoekers, organisaties en lokale gemeenschappen. Het team van de Green Hub bestaat uit een UT medewerker, die coördinator zal zijn. Daarnaast werken er studenten die verbonden zijn aan vijf verschillende portfolio’s: 1) Onderzoek & Onderwijs, 2) Operationele Duurzaamheid, 3) Projecten & Gemeenschap, 4) Externe Zaken en Communicatie en 5) Systeemondernemerschap.

Missie

De Missie van de Green Hub Twente is als volgt:

 • Het creëren van een centraal punt die de UT-gemeenschap verbindt, informeert en helpt met vooruitgang boeken in de transitie richting duurzaamheid
 • Een platform creëren om de UT-gemeenschap te engageren in een bottom-up beweging voor duurzaamheid, klimaat een sociale rechtvaardigheid
 • Een actieve rol spelen in het vormen, realiseren, implementeren en het volgen van het UT beleid met betrekking tot duurzaamheid
 • Een kanaal zijn voor duurzame-, sociale- en systeem entrepreneurs en hen helpen om de ambassadeurs te worden van duurzame transformaties in het bedrijfsleven en de samenleving.

Kerntaken

Onder een mandaat van de Universiteit Twente zal de Green Hub de volgende taken gaan uitvoeren met betrekking tot onderwijs, onderzoek, ondernemerschap, communicaties en prestaties. The volgende kerntaken zullen de Green Hub in staat stellen om haar missie goed uit te voeren en daarnaast het hart van duurzaamheid en systeemverandering van de UT te zijn:

 1. De Green Hub Twente zal de samenwerking tussen de verschillende duurzaamheidsinitiatieven van de UT initiëren en faciliteren om te zorgen voor een grotere impact en een verspreiding van best practices. Dit zijn onder andere initiatieven van studenten- of studieverenigingen (Sustain, het Dream team van het Design lab en anderen), de vakgroepen van de universiteit, het toekomstige E-Lab, de bedrijfsvoering (o.a. via het SEE Programma) en partners zoals NovelT.
 2. Het oprichten van een netwerk van systeemondernemers om duurzaamheid georiënteerd ondernemerschap met het doel om elkaar vooruit te helpen, elkaar te inspireren en om duurzame transities te faciliteren.
 3. De Green Hub zal een centraal kenniscentrum zijn voor informatie met betrekking tot duurzaamheid. Hiervoor zal een toegankelijke database gecreëerd worden waar alle onderzoeken en ideeën samen zullen komen. Hierdoor is het makkelijk voort te bouwen op vorige ideeën.
 4. De Green Hub zal studenten en werknemers adviseren met betrekking tot duurzaamheid om het ontwikkelen en implementeren van duurzaamheid te verbeteren op de UT.
 5. Green Hub Twente zal betrokken zijn in het organiseren van conferenties, netwerkmogelijkheden, campus challenges en activiteiten zoals de Sustainability Week. Dit zal zij doen om publiek bewustzijn te creëren.
 6. Green Hub Twente zal de integratie van duurzaamheid binnen onderwijsprogramma’s aanmoedigen en steunen. Dit zal zij doen door een netwerk te creëren met opleidingsdirecteuren en verder te bouwen op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
 7. Green Hub Twente zal constructieve feedback leveren op de vorderingen met betrekking tot duurzaamheid van de Universiteit. Zij zal dit doen door onder andere actief plaats te nemen in stuur- en werkgroepen, ook om aanbevelingen te implementeren.

Rapportage

In het jaarverslag van 2020 en het beleidsplan van 2021 zijn de activiteiten van de Green Hub Twente in 2020 te vinden, net zoals de plannen en ambities van 2021. Van duurzaamheid een randvoorwaarde maken binnen de UT heeft toegevoegde waarde door middel van onze activiteiten op verschillende gebieden. Het meest voorname gebied hierin is onderwijs, aangezien deze lieert aan het beleid van het College van Bestuur voor 2021: Challenge-based learning, life-long learning en het ECIU. Onze aanpassingen aan de coronapandemie laat ook zien hoe serviceafdelingen onderling verbonden aan elkaar zijn, en hoe deze een crisis als kans kunnen zien voor een digitale en organisatorische transformatie en vernieuwing.