Diensten ABC van alle diensten (tot nu toe M&C en LISA)

Filter
- Selecteer dienst -
- Selecteer doelgroep -
- Selecteer categorie -
Documenttype:
Ambassadeurs & alumni 
Arbeidsvoorwaarden 
Aanmeldingsformulier levensloopregelingAanvraagformulier BWNUAanvraagformulier en verklaring ouderschapsverlofAdoptie en pleegzorgArbeidsduurArbeidsongeschiktArbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP)ArbeidsvoorwaardenBereikbaarheids- en aanwezigheidsdienstBezwaar en beroepBrochure 30%-regelingBrochure KeuzemodelBuitenlandse dienstreizen of vluchten (ATP Corporate Travel)CalamiteitenverlofCAO, regelingen en gedragscodesCao-NUChecklist nieuwe medewerkerCollectieve reisverzekering (FEZ)Declaratie verhuiskostenvergoedingDienstreizenEducatief verlofEindejaarsuitkeringFamiliegebeurtenissenFeestdagen en verplichte verlofdagenFinanciële problemenFlexibele werkduurHerplaatsingscommissie (pdf)In dienstIndeling en inschaling personeelIndelingsinstrument (intranet)Informatie voor leidinggevende verzuim en re-integratieInformatie voor medewerkers verzuim en re-integratieInlichtingenformulier nieuwe medewerkerIntroductie nieuwe medewerkerIntroductiebijeenkomst nieuwe medewerkerIntroductieboekje (pdf)Keuzemodel arbeidsvoorwaarden en 30%-regelingKlachtenprocedureMandaatoverzicht personele aangelegenheden UTMedewerkerskaartMeldingsformulier nevenwerkzaamheden UTMet pensioenMy UFONevenwerkzaamhedenNieuwe baan of eigen bedrijfNS Business CardOmvang dienstverband en werktijdenOpgaaf gegevens loonheffingOuderschapsverlofParticuliere schadeverzekering met collectiviteitskortingPensioenRegeling tegemoetkoming in de kosten van verhuizing, huisvesting buiten de woonplaats en woon-werkverkeerReisdeclaratieReisdeclaratie woon- en werkverkeerSabbatical leaveSalaris en beloningSalarisschalenSalarisstrook en jaaropgaveStudieverlofTijdelijke huisvesting buiten woonplaatsToelagen, gratificaties en overwerkvergoedingUFO handleidingUit dienstUniversitair systeem Functieordenen (UFO)UT regelingenUT Travel UnitVakantie-uitkeringVakantieverlofVaststelling indeling functieprofiel (regeling UT 2007)Vergoedingsregeling dienstreizenVerhuizenVerhuizingVerlofVerlofregeling UTVertrouwenspersoonVertrouwenspersoon, klachten en bezwaarVerzekeringenVerzuim en re-integratieVoorschot kosten dienstreisWebsite ABPWerkloosWerktijdenWettelijke verplichtingenWoon- en werkverkeerWoon-werkverkeer en huisvesting
Auteursrechten 
Financiele Administratie 
Aangifteformulier schade (annulering/reisonderbreking)Aanmanen debiteurenAccountantsverklaringenAdministratieve proceduresAlgemene voorwaarden doorlopende annuleringsrisico verzekeringAutomatisch inlezen boekingsregels APAutorisatie en beveiligingAutorisatie werk in opdracht van derdenBankmutaties (overige)Bankmutaties via APROBegrotingBestelprocedureBetaling facturen en declaratiesBinnenlandse reisdeclaraties (AO)Binnenlandse reisdeclaraties (indienen)Binnenlandse reisdeclaraties (invoeren)BTWBTW handleidingBTW-status beoordeling 3e geldstroom projecten (webformulier)Buitenlandse reisdeclaratiesContactgegevens FEZCrediteurgegevens invoerenCross Validation RulesDeclaratie overige kostenDeclaratiesDeclaraties (niet UT medewerker)Declaratievoorschrift overige kostenDECMEMeHerkenningeHerkenning (aanmeldformulier)FameusFEZ rapportagesFinanciële regelingen voor studentenFiscale zakenFIT/APFIT/ARFormulier beoordelen BTW-status 3e geldstroom projectenFormulieren FEZFormulieren FEZ (overige)Formulieren: APFormulieren: ARGelieerde instellingenGeneral conditions travel insuranceHandbetaalde facturen en declaraties (AO)Handbetalingen (procuratieschema)Handbetalingen (richtlijn)Handboek Administratieve OrganisatieInkoop jaarplan Universiteit UtwenteInkoop kantoorartikelen (AO)Inkoopfacturen (AO)Inkoopfacturen (Xerox)Inkoopfacturen digitaal aanleveren (AO)Inkoopfacturen kantoorartikelen controleren (AO)Inkoopprocedure Universiteit TwenteInkoopprocedures (AO)Inkoopverwaarden Universiteit TwenteInlezen GL Excel-bestand in OFIInterne doorberekeningenInterne doorberekeningen (AO)InternetkassaIntranet FEZ (inloggen)Inventarisadministratie (aanschaffingen)Inventarisadministratie (afvoer)IRIS (aansluiting met OFI)JaarrekeningKas-openingstijdenKasprocedure hoofdkasKasprocedure kleine kasKasverkeerKenniscentrum SubsidiesMandaatregelingenMelding werk in opdracht van derdenNieuws financiële en economische zakenNota kaderstellingOracle PA (externe facturen)Oracle projects (handleidingen)Organogram FEZPolisblad Nederlands (doc)Procedures Oracle projectsProject openingProject sluitingProjectadministratieProjectbeoordelingsformulier BTW statusRekeningschemaRRVD (declaraties)Schadeformulier reisongevallen en reisbagageverzekeringSubsidieprogramma'sTarievenTAS (AO)TAS workflowVerkoopproceduresVerzekeringenVoorschotten (uitbetaling: AO)Voorwaarden reisverzekering (pdf)Werk in opdracht van derdenWerkkostenregeling (WKR)Wie doet wat bij FEZ?
Huisstijl 
Marketing & studentenwerving 
Informatie voor agenten en UT ambassadeurs (Engels) 
Marketingstrategie & cijfers 
Offline marketingactiviteiten 
Online marketingactiviteiten 
Algemene tekst
Scripties (studenten) 
Social Media 
Telefonie (incl. Skype for Business)