Home

World Technology Award voor Peter-Paul Verbeek

Wereldwijd toonaangevend op het snijvlak van ethiek, ontwerp en technologie

DE UITREIKING VAN DE WORLD TECHNOLOGY AWARD 2016 IN LOS ANGELES MOEST PETER-PAUL VERBEEK HELAAS AAN ZICH VOORBIJ GAAN. HET MAAKT DE ONDERSCHEIDING ER NIET MINDER PRESTIGIEUS VAN. 

Met een glimlach nam de Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente direct na de bekendmaking de vele felicitaties in ontvangst. Verbeek was één van de vijf genomineerden voor de prestigieuze prijs in de categorie Ethiek, die naast eeuwige roem mooie extra kansen oplevert om van het netwerk van het World Technology Network, de organisatoren van de award, gebruik te maken.

Peter-Paul Verbeek: “Het is een enorme erkenning voor het werk dat we doen. Niet alleen dat van mij, maar dat van de hele groep die zich op de UT bezighoudt met onderzoek en onderwijs op het snijvlak van technologie, ontwerp en ethiek. Wereldwijd wordt onze benadering als toonaangevend gezien, en dat heeft er denk ik mee te maken dat we er met het DesignLab in slagen om ethiek en technologie ook echt aan elkaar te koppelen. In die zin is het een kroon op het werk voor alles wat we daar hebben neergezet.”

WORLD TECHNOLOGY AWARDS

De World Technology Awards worden sinds 2000 jaarlijks uitgereikt aan vooraanstaande personen die zich op de een of andere manier een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de toepassing en ontwikkeling van wetenschap en technologie. De prijs wordt uitgereikt in een aantal categorieën, zoals cultuur, gezondheid, sociaal ondernemerschap en politiek. Een overzicht van de winnaars van dit jaar is te vinden op de website van het WTN.

OVER PETER-PAUL VERBEEK

Peter-Paul Verbeek is hoogleraar techniekfilosofie aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen mens en technologie, en draagt bij aan filosofische theorievorming, ethische reflectie en technologisch ontwerp. Eerder dit jaar trad Verbeek toe tot COMEST, de World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology van UNESCO. De Commissie adviseert rond ethische vraagstukken die spelen rondom wetenschap en technologie, zoals milieu en klimaatverandering, de sociale rol van robotica, de technologie van de informatie- en kennismaatschappij, en wetenschappelijke integriteit. In 2014 ontving hij een VICI award van €1.500.000 om onderzoek te doen naar de rol van technologie in kennis, moraal en religie. In de Nederlandse taal schreef hij onder andere De Grens van de Mens (2011) en Op de Vleugels van Icarus (2014). Meer informatie: www.ppverbeek.nl.

OUT OF THE BOX, INTO THE FUTURE

Het DesignLab van de Universiteit Twente is een recent opgestart laboratorium voor multidisciplinaire samenwerking en creativiteit, een gedeelde infrastructuur, waar ‘design research’ wordt onderwezen, onderzocht en uitgevoerd. In het lab is ‘design’ het realiseren van creatieve verbindingen tussen wetenschap en samenleving: Science2Design4Society. Hierbij zijn onderzoekers, studenten en externe organisaties betrokken.

Maatschappelijke uitdagingen en problemen worden opgepakt door vanuit recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen - en gebaseerd op concrete behoeften van maatschappelijke partners- creatieve, innovatieve oplossingen te bedenken.

DesignLab heeft daarmee een hoge mate van maatschappelijke relevantie. Maatschappelijke partners (overheden, stichtingen en belangen-organisaties) zijn nauw betrokken, om continue toetsing van projectuitkomsten op hun maatschappelijke impact te waarborgen.

Maak kennis met het DesignLab
Lees meer