Beleid en wetgeving

Inleiding

Het College van Bestuur heeft een aantal beleidslijnen vastgesteld met betrekking tot Cybersecurity, Safety en Privacy. Dit beleid is relevant voor iedereen die gebruikmaakt van IT-diensten die worden aangeboden door de universiteit of door partners in opdracht van de universiteit. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het netwerk op de campus, e-maildiensten, werkstations en elektronische apparaten van de universiteit en diensten zoals Canvas en Afas. Hieronder vindt je het beleid en de gedragscodes waaraan iedereen, inclusief gasten, zich dient te houden.

Vervolgens tref je een aantal richtlijnen aan. Deze richtlijnen gaan dieper in op specifieke situaties. Ze beschrijven best practices die de universiteit heeft toegepast. Als de situatie relevant is voor jouw activiteiten met betrekking tot IT-services, lees dat document dan goed.

Ten slotte vind je ook links naar nationale en internationale wetgeving op het gebied van cybersecurity en privacy en naar speciaal voor onderzoekers opgestelde gedragscodes.

Heb je iets vreemds gezien?
Report an incident