Leden College van Bestuur UT

Leden College van Bestuur UT

Mr. V. van der Chijs (Voorzitter College van Bestuur)

Victor van der Chijs (1960) studeerde Rechten in Amsterdam en voltooide postdoctorale opleidingen aan de Amsterdam School of International Relations en INSEAD. Van der Chijs was werkzaam bij ING, onder andere als Vice President Structured and Project Finance in Hong Kong. In 1998 begon hij bij Schiphol Group, eerst als Directeur Public Affairs en daarna als directeur Strategic Projects. Later droeg hij verantwoordelijkheid voor de activiteiten van Schiphol in de USA. In 2003 werd hij verantwoordelijk voor alle internationale activiteiten van Schiphol. Een jaar daarna werd hij door Rem Koolhaas gevraagd om de leiding op zich te nemen van OMA, dat onder zijn leiding snel uitgroeide tot een succesvol internationaal creatief bedrijf.

Victor van der Chijs was voorzitter van het Topteam Creatieve Industrie, één van de negen topsectoren die door het kabinet zijn ingesteld om de Nederlandse economie te versterken. Eén van zijn huidige nevenfuncties is die van lid van de Raad van Toezicht van Kennisland. Van der Chijs beschikt over een zeer uitgebreid en sterk (inter)nationaal netwerk.

Nevenfuncties Mr. V. van der Chijs

Externe activiteiten gerelateerd aan de functie van voorzitter:

 • Lid European Consortium of Innovative Universities
 • Lid AB VSNU
 • Lid VSNU SPO
 • Lid dagelijks bestuur 3TU.Federatie
 • Lid algemeen bestuur 3TU.Federatie
 • Lid bestuur Universiteitsfonds
 • Lid Strategy Board Twente
 • Lid Economic Board Twente

Overige nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Kennisland
 • Lid Dutch Creative Council
 • Commissaris RET
 • Lid Raad van Advies Van Berlo Industries
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep BV


Secretaresse
Marije Rosens

Vleugel kamer VL 113

Prof. dr. H.Brinksma (Rector Magnificus)

Ed Brinksma  (1957) is sinds 1 januari 2009 Rector Magnificus van de Universiteit Twente. Hij studeerde wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. De heer Brinksma is sinds 1982 verbonden aan de Universiteit Twente, waar hij in 1988 promoveerde en in 1991 tot hoogleraar werd benoemd aan de toenmalige faculteit Informatica. In de periode van 1995 tot 1997 was hij decaan van deze faculteit, en in de periode 2002 tot 2005 voorzitter van de afdeling Informatica van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Van 2005 tot 2009 was de heer Brinksma wetenschappelijk directeur van het Embedded Systems Institute in Eindhoven, een functie die hij combineerde met een parttime hoogleraarschap aan de UT. Naast zijn positie als hoogleraar in de groep Formele Methoden en Tools aan de Universiteit Twente, is hij als adjoint professor verbonden aan de universiteit van Aalborg (Denemarken).

Externe functies Prof. dr. H. Brinksma
 • Lid Commissie Algemene Middelen Stichting Universiteitsfonds Twente
 • Lid Rectorencollege VSNU
 • Voorzitter Stuurgroep Onderzoek VSNU
 • Lid Bestuur 3TU.Onderzoek
 • Lid Bestuur 3TU.Onderwijs
 • Lid Raad van Toezicht Wetsus
 • Voorzitter Raad van Toezicht COMMIT
 • Lid Supervisory Board NanoNextNL
 • Lid Programmaraad Trendbureau Provincie Overijssel
 • Lid Research Policy Working Group EUA
 • Lid Raad van Commissarissen SURFsara
 • Lid Supervisory Board CMINEN
 • Lid Bestuur NERA
 • Lid Raad van Toezicht METC


Secretaresse
Marieke Zwennes

Vleugel kamer VL 110

Dr. W.D. Bult-Spiering (Vicevoorzitter)

Mirjam Bult is sinds oktober 2015 lid van het College van Bestuur en tevens vicevoorzitter. Mirjam Bult (1971) is alumna van de UT. Zij promoveerde na haar studie bestuurskunde aan de UT in 2003 op het gebied van publiek-private samenwerking. Naast haar wetenschappelijke carrière heeft Mirjam Bult uitgebreide ervaring in het hoger onderwijs. In 2007 trad zij op als secretaris van de 3TU.Federatie en was daarbij verantwoordelijk voor strategie ontwikkeling en coördinatie van de gezamenlijke activiteiten van de drie technische universiteiten in Nederland op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

In 2012 maakte zij de overstap naar het bedrijfsleven. Voor haar benoeming als vice voorzitter bij de UT was Mirjam Bult sectorleider onderwijs en onderzoek bij KPMG Management Consultants en maakte zij deel uit van het managementteam van KPMG Public Sector. Verder is ze lid van de Raad van Toezicht van een scholengemeenschap en lid van de adviesraad van het expertisecentrum ‘Tech your Future.’

Nevenfuncties Dr. W.D. Bult-Spiering

Externe activiteiten gerelateerd aan de functie van vice voorzitter:

2015-present lid Raad van Toezicht Assink Lyceum
2013-present lid van de adviesraad van het expertisecentrum ‘Tech your Future.’


Secretaresse
Els Bosch-van der Heijden

Vleugel kamer VL 101