College van Bestuur

Contactinformatie

College van Bestuur Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
Fax: 053 489 2191

Secretaris van de Universiteit a.i.: ir. R. Mazier, tel 053 489 4060