College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Twente en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit.

Het College van Bestuur bestaat uit drie leden. Zij worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Het college wordt ondersteund door de Secretaris van de Universiteit, de hoogste ambtelijk adviseur van het college en tevens de ‘algemeen directeur’ van de ambtelijke organisatie.

Op deze pagina's kunt u de agenda’s en de besluitenlijsten van het College van Bestuur vinden.