Informatie bestrijding coronacrisis en consequenties voor Culture, Events en Booking office

Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet de bestaande maatregelen in de aanpak van het coronavirus verlengd. De Vrijhof blijft tot en met 28 april gesloten.

Deze toch wel onwerkelijke tijd brengt een dynamiek met zich mee die voor iedereen nieuw is. Dit vergt veel van ons allen en dat is dagelijks merkbaar in heel Nederland. De UT probeert hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Vervolgens vertalen wij, Student Union en  Cultuur & Evenementen (Vrijhof), dit naar jullie als huurders/gebruikers/culturele verenigingen. Na ca. 3 weken van sluiting volgt hieronder een update:

  • De Vrijhof blijft in ieder geval gesloten tot en met 28 april (update: verlenging tot en met 1 Juni, voortvloeiend uit het UT-besluit tot sluiting van gebouwen tot en met 1 juni)
  • Evenementen/Culturele activiteiten (voorstellingen/repetities/exposities/cursussen e.d.) kunnen tot 1 juni niet plaatsvinden. Voor huurders geldt dat er geen kosten zullen worden doorberekend gedurende deze periode.
  • De landelijke aanpak is op maandag 6 april door het kabinet opnieuw bepaald. Tot 28 april heeft dit consequenties voor  alle culturele activiteiten en evenementen op de Campus en waar nodig kan deze termijn zelfs verlengd worden. Uiterlijk 21 april horen we meer.
  • Verzoek aan ALLE culturele verenigingen: mochten jullie zelf al een beslissing hebben genomen over het al dan niet afgelasten van geplande voorstellingen/evenementen NA 1 juni, dan dit graag zo snel mogelijk doorgeven aan Joke Sanchez, coördinator cultuureducatie.

Goed nieuws: Online Cultuuraanbod!
Nu het zo stil is in en om de Vrijhof, proberen de medewerkers van Vrijhof Cultuur online een mooi aanbod neer te zetten. Van pubquiz en improvised comedy tot balletles en opera: we delen het op onze sociale media!

Lidmaatschappen: vragen en financiële gevolgen
Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn cultuurabonnement of mijn vereniging? Krijgen wij als vereniging, krijg ik als individu, een compensatie vanuit Cultuur en/of de UT? Dit zijn op dit moment veel gehoorde vragen. 

Iedereen in de Sector Cultuur wordt door de maatregelen geraakt: de cursist, de verenigingen, de bonden en niet te vergeten onze horeca in de Vrijhof. Het streven is vooral om dit samen op te lossen, samen met de partners binnen de Sector Cultuur, Student Union, Vrijhof Cultuur én verenigingen. 

Vanuit de afdeling Financiën wordt ons geadviseerd wel te blijven incasseren waar het om de abonnementen en contributies gaat. Momenteel wordt er een eerste impactanalyse over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus gemaakt door de UT. Ook de Sector Cultuur kijkt hier intern naar. Een update hierover volgt later en hangt mede samen met de totale periode van sluiting van onze sport- en cultuurfaciliteiten. 

Contributies en betaalde abonnementen (UC/CC/cursussen)
Als Sector Cultuur nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met zijn allen maken, zo veel mogelijk met zijn allen moeten dragen.

Om deze reden adviseren we verenigingen in overleg te gaan met eigen leden en vooralsnog de contributie ‘gewoon’ te blijven innen. Kosten lopen voor alle partijen door of zijn zelfs hoger. Lopende abonnementen zullen niet gerestitueerd worden. Als deze crisis ook na april aanhoudt, dan bekijken we op dat moment hoe we hiermee verder zullen omgaan. Student Union zal in overleg treden met Apollo, Vrijhof Cultuur en de  verenigingen om te bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.

Tot slot
Cultuur verbindt! De UT en Sector Cultuur streven er naar om ook in deze tijd de verbondenheid met en tussen de mensen te stimuleren. Een hele uitdaging, maar die gaan we aan! Hebben jullie ideeën, informeer Tineke Grootenboer, coördinator podiumkunsten en publiciteit. 

We wensen jullie verder heel veel sterkte in deze bijzondere tijd en vooral een goede gezondheid, de basis van alles!