PhD's

Persoonlijke ontwikkeling

Het stimuleren en ontwikkelen van de effectiviteit van medewerkers en leidinggevenden is belangrijk, vooral in de context van de Universiteit Twente, aangezien veranderingen elkaar snel opvolgen en het boeken van waarneembare resultaten van toenemend belang is. Het bewust zoeken, vinden en blijven vasthouden van regie over de eigen agenda, ook in hectische periodes, is voor elke professional een issue. Van even groot belang is het blijven ontwikkelen van vaardigheden en inzichten die een bijdrage leveren aan je eigen professionaliteit, effectiviteit en efficiency. Het op peil houden hiervan bevordert in sterke mate de kwaliteit van je werk en persoonlijk welbevinden. De UT wil medewerkers hierbij graag ondersteunen.