Taal

image002

De Universiteit Twente is een internationale universiteit waar medewerkers en studenten met verschillende taalachtergronden samenwerken. Voertalen op de UT zijn Nederlands en Engels, waarbij het van belang is dat eenieder zich in één of beide talen goed kan uitdrukken. Communiceren omvat vaardigheden als effectiever e-mailen, wetenschappelijke publicaties schrijven, of onderwijs verzorgen in een vreemde taal. In het aanbod Taal & Communicatie vindt je naast vaardigheidstrainingen ook taaltrainingen zoals Cambridge-Engels en Nederlands als tweede taal.

Kijk voor alle PhD-cursussen deze Engelse CTD-website