PhD's

Overzicht onderzoek

Het ontwikkelen en realiseren van Onderzoek is een kerntaak van de Universiteit Twente. Het vergt van academische onderzoekers hoge kwalitatieve vaardigheden, bijvoorbeeld het wetenschappelijk schrijven van artikelen/publicaties. Het schrijven van onderzoeksvoorstellen/subsidieaanvragen is eveneens van groot belang omdat er sprake is van een sterkere internationale concurrentie onder wetenschappers, afgezet tegen onder druk staande budgets. De vraag naar subsidies is inmiddels vele malen groter dan de beschikbare middelen toelaten. Voor medewerkers met een substantiële onderzoekstaak is daarom een (groeiend) aanbod aan trainingen beschikbaar.