Onderwijs

Promovendi voor de klas

PROMOVENDI VOOR DE KLAS

Voor de toekomst van Nederland als kennisintensieve samenleving is goed onderwijs van cruciaal belang. Doorslaggevend daarbij is de kwaliteit van de docent. Je kunt daar als promovendus nu en in de toekomst een rol in gaan spelen. Het werken met VWO-leerlingen in een belangrijke fase van hun persoonlijke ontwikkeling maakt docent zijn een uitdagend en waardevol beroep. Je kunt nu als promovendus via het βXLinx-project kennismaken met het Voortgezet Onderwijs (VO). Bevalt deze kennismaking dan heb je de mogelijkheid om tijdens je promotietraject (of aansluitend) een eerstegraads lesbevoegdheid te halen in de vakken Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Informatica. De perspectieven op de arbeidsmarkt voor docenten zijn in diverse schoolvakken gunstig tot zeer gunstig.

Kennismaken met lesgeven

Hoe werk je met een klas, hoe leren leerlingen en op welke wijze breng je een vak het beste over? Deze aspecten komen aan de orde zodra jij tijdens een lessenserie onder begeleiding van een ervaren docent voor de klas staat. Concreet bestaat de kennismaking uit 15 EC vakken:

  • Onderwijskunde 1
  • Inleiding Vakdidactiek
  • Schoolpracticum 1

Heb je tijdens je studie de educatieve minor gevolgd, dan kun je 15 EC vervolgvakken kiezen.

Lesbevoegdheid halen tijdens je promotieperiode

Smaakt deze kennismaking naar meer? Kijk dan eens naar de mogelijkheid om al tijdens je promotie je eerstegraads lesbevoegdheid te behalen. Gedurende het promotietraject voer je één jaar lang onderwijstaken in het VO uit die verdeeld zijn over 2 dagdelen per week. Parallel worden de overige onderdelen afgerond behorend bij het behalen van de eerstegraads lesbevoegdheid. De omvang van het scholingstraject is afhankelijk van je vooropleiding en onderwijservaring.

Faciliteiten bij het behalen lesbevoegdheid

Voor maximaal 15 promovendi kan de aanstelling met 6 tot 9 maanden worden verlengd, als compensatie voor het gelijktijdig behalen van de lesbevoegdheid. De kosten hiervoor komen voor het grootste deel voor rekening van de Concerndirectie Human Resources via het zogenaamde βXLinx project. De deelnemende VO-scholen leveren ook een bijdrage. ELAN verzorgt het traject via de Twente Graduate School.

Starten

De kennismaking kan ieder jaar vanaf augustus worden gevolgd, uiteraard in overleg met je begeleider. Voor het behalen van de lesbevoegdheid geldt dat dit het beste past in het tweede en/of derde jaar. Een maatwerk planning maken we voor elk vervolgtraject en voor diegenen die de educatieve minor al hebben gevolgd.


Inhoudelijke vragen en aanmelding:
Gerdy ten Bruggencate
Studieadviseur bij ELAN