PhD's

Overzicht loopbaan

Voor de Universiteit Twente is het van groot belang dat medewerkers bewust nadenken en vorm blijven geven aan het zetten van loopbaanstappen, zowel binnen als buiten de UT. Dit stimuleert in sterke mate de doorstroom en dynamiek binnen de organisatie. Hierdoor ontstaat op de eerste plaats ruimte voor talentvolle nieuwe medewerkers en het voorkomt ook dat medewerkers in een positie belanden waarbij er té weinig sprake is van uitdagingen. Anderzijds ontwikkelen doorstromende medewerkers een bredere kijk op de organisatie, waardoor ook de gezamenlijkheid en samenwerking binnen de organisatie wordt versterkt.  Naast trainingen ter ondersteuning van het zetten van loopbaanstappen biedt de UT ook andere vormen van begeleiding (bv. coaches en loopbaanbegeleiding). Het aanbod aan trainingen en activiteiten op dit onderwerp zal in de komende periode sterk toenemen, op basis van het belang hiervan voor de UT.