Trainingen promovendi

Overzicht promovendi

Binnen de UT staat het realiseren van inspirerend onderwijs, baanbrekend onderzoek en relevante innovatie centraal. Ruim 3.000 wetenschappers en ondersteunende professionals zijn hier verantwoordelijk voor. Als onderdeel van de (internationale) academische omgeving, waar veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen, is het voor de UT van groot belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Voor Promovendi betreft het primair het aanscherpen van hun academische vaardigheden; speciaal het schrijven van een uitstekend proefschrift. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan professionele ontwikkeling heeft de UT een breed aanbod aan trainingen.