Trainingen promovendi en postdocs

Overzicht promovendi en postdocs

Binnen de UT staat het realiseren van inspirerend onderwijs, baanbrekend onderzoek en relevante innovatie centraal. Ruim 3.000 wetenschappers en ondersteunende professionals zijn hier verantwoordelijk voor. Als onderdeel van de (internationale) academische omgeving, waar veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen, is het voor de UT van groot belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Voor Promovendi betreft het primair het aanscherpen van hun academische vaardigheden; speciaal het schrijven van een uitstekend proefschrift. Voor Postdocs is het van belang zich verder te bekwamen in  moderne academische vaardigheden, bijvoorbeeld het schrijven van een ‘refereed’ Publicatie. Om  tegemoet te komen aan de behoefte aan professionele ontwikkeling heeft de UT een breed aanbod aan trainingen voor zowel Promovendi als postdocs.