HR - CTD

Over ons...

Het Centre for Training & Development is een nauwe samenwerking tussen verschillende eenheden binnen de universiteit, die zich bezig houden met de ontwikkeling en professionalisering van UT medewerkers. Dit vindt plaats via het ontwerpen en aanbieden van diverse reguliere en/of maatwerk trainingen en vormen van professionele begeleiding zoals coaching en mentoring.

Het betreft:

HET CAREER DEVELOPMENT CENTRE

Trainingen op thema’s als leiderschap en loopbaanontwikkeling, ondersteuning bij specifieke (maatwerk) trajecten en diverse vormen van coaching, mentoring en loopbaanbegeleiding.

DE ONDERWIJSKUNDIGE DIENST

Trainingen en cursussen en ondersteuning ten behoeve van medewerkers met een Onderwijstaak.

HET TAAL COÖRDINATIE PUNT (TCP language Centre)

Professionele taal- en communicatieondersteuning, in het Engels, Nederlands en Spaans. 

DE TWENTE GRADUATE SCHOOL (TGS)

Cursussen voor Promovendi en Master studenten.

HET BIBLIOTHEEK & ARCHIEF SERVICE CENTRUM (LISA)

Cursussen over het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie en het hierbij toepassen van hulpmiddelen.

Marketing & Communicatie

Cursussen over het Content Management Systeem WebHare, schrijven voor het web en grafische programma's.

Kennispark Twente

Bijeenkomsten/cursussen op het gebied van Intellectual Property en business development.

Algemene contactinformatie

Neem voor algemene informatie contact op met Marjolein Rietman (toestel 8010)