Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit

INFORMATIE

Data 2017

-Maandag 9 oktober

-Dinsdag 10 oktober

-Donderdag 12 oktober

9.00-12.30,

Citadel vloer 3 (H327)  

Trainer

José Franken

VOOR WIE?

Voor iedere UT medewerker die mee wil denken over mogelijke oplossingen voor het creeren van regelruimte.

RESULTAAT

Aan het eind van de sessie worden door de groep een aantal verbeter ideeën aangegeven. In de weken 2 en 3 van de themamaand zullen de ideeën die zich daartoe lenen, worden geïmplementeerd.

INHOUD

In de eerste week van de themamaand wordt aan de UT medewerkers gevraagd op welke gebieden men behoefte heeft aan (meer) regelruimte. Aan het eind van die week worden een aantal aandachtspunten geselecteerd. Voor een geselecteerd aandachtspunt, gaan we in de brainstormsessie mogelijke oplossingen bedenken. 

In de sessies volgen we de volgende stappen:

  • Uitdiepen aandachtspunt
  • Verbeter ideeen genereren
  • Categoriseren van ideeen naar mate van implementeerbaarheid (moeilijk – makkelijk)
  • Suggesties voor te implementeren idee geven 

De sessies worden begeleid door een ervaren facilitator, zodat aan het eind van de sessie ook concrete suggesties kunnen worden gedaan.

TIJDSBESTEDING

1 ochtend

TOELATINGSEISEN

Geen

Verdere informatie
José Franken
Programmacoördinator Lean

Geselecteerde cursus is niet beschikbaar.