Implementeren van verbetering

Cursuscode

AG-1811 en AG-1902

Data 2018


en


2019 

dagdeel 1: di 13 november 2018, 13.00-16.30

dagdeel 2: vr 23 november 2018, 9.00-12.30

dagdeel 3: di 4 december 2018, 13.00-16.30  


dagdeel 1: vr 8 februari 2019, 9.00-12.30

dagdeel 2: ma 25 februari 2019, 13.00-16.30 

dagdeel 3: ma 11 maart 2019, 13.00-16.30 

Cursuskosten

Deze training wordt bekostigd uit centrale middelen.

Groepsgrootte

Minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers

Trainer

Jose Franken, programmacoördinator Lean

Cursusmateriaal

Wordt beschikbaar gesteld via sharepoint

VOOR WIE?

Voor medewerkers die de taak krijgen implementatietrajecten in te richten en als coördinator te begeleiden.

RESULTAAT

Na de training heb je kennis en vaardigheden opgedaan om een implementatietraject te structureren en op te treden als trekker van de verandering o.a. op gebied van:

 • Scherp stellen probleemdefinitie
 • Stakeholder analyse en commitment bij teamleden
 • Opdelen en vaststellen mijlpalen
 • Leiden van een realisatieteam per mijlpaal
 • Reflectie op het verbeterproces

INHOUD

Aan de hand van de levensloop van een implementatietraject, worden de diverse stappen doorlopen. Per stap wordt de essentie van de stap besproken en worden handvatten aangereikt hoe deze stap uitgevoerd kan worden

TIJDSBESTEDING

3 dagdelen training
2 opdrachten, tussen de trainingsdagen in (ca. 2*2 uur)

Toelatingseisen

Deelnemer heeft enige ervaring met het werken in UT Agile teams


Verdere informatie
Jose Franken Ir.
Programmacoordinator Lean

Aanmelding Agile scrum

Kies datum

 • november 2018
  • di 13 november1 optie(s)
 • februari 2019
  • vr 8 februari1 optie(s)

Medewerker/student

Login als je medewerker of student bent van Universiteit Twente.