Medewerkers WP/OBP

Overzicht onderzoeksgerelateerde cursussen

Het ontwikkelen en realiseren van onderzoek is een kerntaak van de UT. Het vergt van onderzoekers hoge kwalitatieve vaardigheden zoals het schrijven van (wetenschappelijke) artikelen en publicaties maar ook onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen. Omdat er sprake is van steeds toenemende internationale concurrentie onder wetenschappers én meer vraag naar subsidies dan de beschikbare middelen toelaten is het voor onderzoekers van groot belang zich te (blijven) onderscheiden. Hiertoe is een (groeiend) aanbod aan trainingen beschikbaar.

De cursussen voor onderzoeksondersteuning zijn allemaal in het Engels en daarom uitsluitend beschikbaar via ons Engels cursusoverzicht.