Leiderschap

Professioneel leiderschap

INFORMATIE

Cursuscode

PL 1711

Data 2017/2018 

13, 14 november 2017, 15, 16 januari en 12, 13 maart 2018 

Tijd en plaats

Van 9.00 tot 17.00 uur in hotel Bad Boekelo.

Cursuskosten

Deze training wordt bekostigd uit centrale middelen.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers

Trainer

Ben Verheijden advies. Zie: http://www.verheijdenadvies.nl/

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal wordt tijdens de training verstrekt. 

VOOR WIE?

OBP met leidinggevende taken.

RESULTAAT

Helder inzicht in sterktes en zwaktes in eigen leidinggevende stijl. Effectieve gespreksvoering. Concrete veranderingen implementeren in de dagelijkse praktijk. Meer inzicht in de ‘politieke arena’. Ook: intervisie en netwerken met collega’s.

INHOUD

De eerste module bevat veel aanbod van technieken en modellen. De tweede en derde module staan in het teken van het toepassen daarvan op de eigen werksituatie. Er is veel ruimte voor casuïstiek en collegiale advisering.

TIJDSBESTEDING

Drie maal twee dagen van 9 tot 17 uur, in Hotel Bad Boekelo, zonder overnachting. Voorafgaand aan deze managementleergang vindt er een intake plaats met de trainer per email.

TOELATINGSEISEN

Geen

Verdere informatie
Marjolein Rietman
Career Development Centre HR

Geselecteerde cursus is niet beschikbaar.