Binnen de UT staat het realiseren van inspirerend onderwijs, baanbrekend onderzoek en relevante innovatie centraal. Ruim 3.000 wetenschappers en ondersteunende professionals zijn hier verantwoordelijk voor. Als onderdeel van de internationale academische omgeving, waar veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen, is het voor de UT van groot belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld om modern onderwijs te verzorgen of een kansrijk subsidievoorstel te schrijven. Om tegemoet te komen aan deze behoefte aan professionele ontwikkeling heeft de UT een breed aanbod aan trainingen ontwikkeld, zowel voor wetenschappers als ondersteunend personeel.