Beantwoord a.u.b. onderstaande vragen. Met uw antwoorden kunnen wij de training evalueren en eventueel bijstellen. Omcirkel het getal dat uw mening het dichtst benadert.

Inhoud
Kwaliteiten trainer(s)
Organisatie
Overige / algemene opmerkingen:

Hartelijk dank voor het invullen van dit evaluatieformulier.