Home

HR - CTD (NL)


Beantwoord a.u.b. onderstaande vragen. Met uw antwoorden kunnen wij de training evalueren en eventueel bijstellen. Omcirkel het getal dat uw mening het dichtst benadert.

Inhoud
Kwaliteiten trainer(s)
Organisatie
Overige / algemene opmerkingen:

Hartelijk dank voor het invullen van dit evaluatieformulier.