Wil je onderstaande vragen beantwoorden? Met jouw antwoorden kunnen wij de training evalueren en eventueel bijstellen. Omcirkel het getal dat jouw mening het dichtst benadert.

Inhoud

Kwaliteiten trainer(s)

Organisatie

Overige / algemene opmerkingen: