HR - CTD

HR - CTD

Wil je onderstaande vragen beantwoorden? Met jouw antwoorden kunnen wij de training evalueren en eventueel bijstellen. Omcirkel het getal dat jouw mening het dichtst benadert.

Hartelijk dank voor het beantwoorden van deze vragen.

toets de volgende code in: 59006