Zie COM

Pre-master en master

Voor huidige studenten

De informatie over de pre-master en master Communication Studies is beschikbaar op onze Engelse website, omdat de voertaal van de opleiding Engels is. Voor meer informatie zie onze Engelse website.

Voor studiekiezers

De informatie voor studiekiezers is beschikbaar via www.utwente.nl/master/cs