B3 Minors / Keuzeruimte

B3 Minors / Keuzeruimte

Om je vrije ruimte in te vullen, mag het cohort 2012 of ouder sowieso de onderstaande 15 EC-modules gebruiken. Dit zijn de nieuwe tweedejaarsmodules uit het eerste semester van Communicatiewetenschap. Ze vertonen inhoudelijk (vooral Technical) zo weinig overlap met jullie curriculum dat dat mogelijk is. De modules worden, ter voorbereiding op de Engelstalige masters, in het Engels gegeven.

Wil je één van deze, of beide modules doen, dan moet je dat aangeven per mail bij de studieadviseur (zie deadline hieronder) en verder gewoon inschrijven in OSIRIS om de modules te volgen.


NB! Er geldt een deadline voor het melden van deze invulling van je vrije ruimte bij de studieadviseur, namelijk 20 juni (is gelijk aan sluiting minoreninschrijving ).

 

Kwartiel 1

Technical, Professional and Intercultural Communication (15 EC)


Kwartiel 2

Social media and social networks (15 EC)


Voor informatie over andere mogelijkheden om je vrije ruimte in te vullen, dan wel je minor aan te vullen raadpleeg je de Handleiding keuzeruimte B3.