Proefpersonensysteem

De bacheloropleiding Communicatiewetenschap acht het van belang dat haar bachelorstudenten ervaring opdoen met empirisch onderzoek in de rol van proefpersoon. Op deze manier maken zij kennis met verschillende typen onderzoek en kunnen zij zich beter voorbereiden op de eigen onderzoeksactiviteiten in het kader van hun studie. Met deze inspanning leveren studenten een bijdrage aan het onderzoek van bachelor- en masterstudenten en wetenschappelijk medewerkers. Onderdeel van het bachelorexamen is een proefpersoonverplichting van in totaal 15 uren, waarvan in totaal 10 uur tijdens het eerste bachelor jaar afgerond dient te zijn.
Zie verder over deze regeling het Onderwijs en Examenreglement (OER) en daarvan het opleidingspecifieke deel, hoofdstuk 7) http://www.utwente.nl/bms/examboard/nl/algemeen/reglementen/bachelor/

De 10 PP-uren van het eerste bachelorjaar spelen GEEN rol bij de bepaling van het BSA aan het einde van het eerste jaar; dat is gewoon gebaseerd op het behalen van 45EC. Ze spelen wél een rol bij het formeel afronden van het gehele eerste jaar van de bachelor. Naast de voldoende af te ronden 4 modules (60EC), behoren daarbij ook 10 PP-uren (bij het behalen daarvan komt het onderdeel “ Proefpersoonuren B1” een V te staan in je studievoortgangsoverzicht.