2003

toelichting


Bijgaand bij dit jaar zie je twee pdf-files, waarin jouw oorspronkelijke vakken staan die golden bij aanvang van jouw studie. Propedeuse is de file waarin je propedeusevakken staan; Bachelor is de file waarin de vakken staan van je tweede en derde jaar, uiteraard uitgezonderd de invulling van je vrije ruimte.


Je oorspronkelijke programma kan gewijzigd zijn doordat vakken uit het curriculum verdwenen zijn en vervangen door andere. Deze vervangingen zie je staan onder “Vervangingsregelingen”. In de linker kolom staat “Oude cursus” en in de rechter kolom “Nieuwe cursus”. Deze nieuwe cursus kan verderop in het rijtje vervangingsregelingen ook weer in de kolom oude cursus verschijnen, omdat het vak later zelf ook vervangen werd door weer een ander vak. Bijvoorbeeld: Inleiding communicatiewetenschap, (10EC-variant; oude cursus) werd ooit (2008) vervangen door Inleiding communicatiewetenschap (5EC-variant; nieuwe cursus). Maar dit vak (oude cursus) werd ook weer vangen (in 2009) door Inleiding communicatiewetenschap theorie (4EC nieuwe cursus) EN Inleiding communicatiewetenschap praktijk (4 EC nieuwe cursus).


Als je alle vervangingsregelingen die opgesomd worden, toepast op je oorspronkelijke programma, dan weet je welke vakken je moet volgen. Controleer uiteindelijk of je voor je P- en B-programma 60 EC, respectievelijk 120 EC hebt. Het kan namelijk voorkomen dat een vervangend vak meer, of juist minder EC’s heeft dan het oorspronkelijke vak. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat je voor je P- of B-programma Ec’s teveel hebt, of juist tekort komt. Doet dat laatste zich voor, dan zal dat gerepareerd moeten worden. Neem in dat geval contact op met je studieadviseur.